Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on laaja tietopaketti käsittelemästään rodusta kaikkien rodun harrastajien ja rodusta kiinnostuneiden käyttöön. Tavoiteohjelma on laadittu Suomen Kennelliitto r.y.:n jalostustieteellisen toimikunnan mallirungon ja siihen liittyvien ohjeiden pohjalta.

Rotujärjestön hyväksymä isomünsterinseisojan jalostuksen tavoiteohjelman vuosille 2022-2026:

JTO 2022-2026